Problémy s brzdami a ich riešenia

Hydraulická kotúčová brzda je vo svojej podstate jednoduchý systém. Pri používaní sa môžu vyskytnúť 2 typy závad:

1. TECHNICKÉ ZÁVADY

(väčšinou ich zákazník nedokáže odstrániť, spadajú pod výrobné vady alebo sú kryté zárukou na určitú dobu)

PROBLÉM – Únik brzdovej kvapaliny – netesnosť systému spôsobuje únik kvapaliny okolo piestov v strmeni, hlavného piestu v páčke alebo okolo banja alebo olivy na koncoch hadice

INDIKÁCIA – po čerstvom odvzdušnení je páka tvrdá, ale po čase začne páka mäknúť; na komponentoch je možné nájsť stopy brzdovej kvapaliny / alebo mastnotu – je jednoduchšie odhaliť stopy oleja dotykom ako očami!

RIEŠENIE – poškodenú hadicu je možné opraviť, poškodený strmeň alebo páčka sa rieši reklamáciou / výmenou za nový kus

2. PREVÁDZKOVÉ ZÁVADY

(väčšinou ich zákazník alebo mechanik dokáže odstrániť bežnými servisnými postupmi)

3. ŠPECIFICKÉ ZÁVADY

(závady spôsobené mechanickým poškodením – odstrániteľné, ale nie sú kryté zárukou)

PROBLÉM – MT7 HC-1 Páka – vyklápa sa ďalej od riaditok (bez dorazu)

INDIKÁCIA – odlomený metalický bezpečnostný doraz na HC1 páke. Doraz sa odlomí najčastejšie po páde, aby dovolil páke sa viac uhnúť pri náraze a zábranil tak poškodeniu tela páčky a jeho súčastí.
(UPOZORNENIE: jedná sa o citlivý bezpečnostný prvok, aj slabší náraz do páky odlomí doraz)

RIEŠENIE – Brzda je plne funkčná aj bez dorazu, popr. kúpa novej páky (link)

(UPOZORNENIE: po páde dôkladne skontrolujte stav páky a páčky)