Problémy s brzdami a ich riešenia

Uistite sa, že ste postupovali podľa odporučených návodov a postupov

V prípade, že sa Vám nepodarilo vyriešiť problém alebo ste nenašli odpoveď, kontaktujte nás prosím, nezabudnite nám doplniť nasledujúce údaje:
1. Kde a kedy bola brzda/komponent kupovaná
2. Model brzdy, kotúča (a jeho rozmer), typ platničiek, typ adaptéra
3. Koľko km majú brzdy odjazdené
Ak je to možné, môžete nám zaslať aj video so sprievodným prejavom.
Ďakujeme

Hydraulická kotúčová brzda je vo svojej podstate jednoduchý systém. Pri používaní sa môžu vyskytnúť 2 typy závad:

1. TECHNICKÉ ZÁVADY

(väčšinou ich zákazník nedokáže odstrániť, spadajú pod výrobné vady alebo sú kryté zárukou na určitú dobu)

PROBLÉM – Únik brzdovej kvapaliny – netesnosť systému spôsobuje únik kvapaliny okolo piestov v strmeni, hlavného piestu v páčke alebo okolo banja alebo olivy na koncoch hadice

INDIKÁCIA – po čerstvom odvzdušnení je páka tvrdá, ale po čase začne páka mäknúť; na komponentoch je možné nájsť stopy brzdovej kvapaliny / alebo mastnotu – je jednoduchšie odhaliť stopy oleja dotykom ako očami!

RIEŠENIE – poškodenú hadicu je možné opraviť, poškodený strmeň alebo páčka sa rieši reklamáciou / výmenou za nový kus

2. PREVÁDZKOVÉ ZÁVADY

(väčšinou ich zákazník alebo mechanik dokáže odstrániť bežnými servisnými postupmi)

2.1 Hlučné brzdy

Bežným prejavom brzdenia sú rôzne zvuky ako je pískanie až nepríjemné kvílenie. Tento zvuk spôsobujú metalické častice v zmesi brzdových platničiek. Čím väčší podiel kovov, tým sú platničky hlučnejšie ale zároveň aj lepšie kúšu. Ako si môžete pozrieť graf (BRAKE NOISES – SILENT), magura nevyrába úplne tiché platničky (s 0% podielom kovov), nakoľko také platničky nemajú dostatočný výkon. 

3. ŠPECIFICKÉ ZÁVADY

(závady spôsobené mechanickým poškodením – odstrániteľné, ale nie sú kryté zárukou)

PROBLÉM – MT7 HC-1 Páka – vyklápa sa ďalej od riaditok (bez dorazu)

INDIKÁCIA – odlomený metalický bezpečnostný doraz na HC1 páke. Doraz sa odlomí najčastejšie po páde, aby dovolil páke sa viac uhnúť pri náraze a zábranil tak poškodeniu tela páčky a jeho súčastí.
(UPOZORNENIE: jedná sa o citlivý bezpečnostný prvok, aj slabší náraz do páky odlomí doraz)

RIEŠENIE – Brzda je plne funkčná aj bez dorazu, popr. kúpa novej páky (link)

(UPOZORNENIE: po páde dôkladne skontrolujte stav páky a páčky)